Arbetsterapin, Bra Liv Nässjö vårdcentral

Vi hjälper dig att komma tillbaka till en fungerande vardag efter sjukdom eller olycka, eller att leva väl med ett medfött handikapp. Vi jobbar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-243 32 84

Telefontid: Måndag - fredag kl 08:00-09:15.

Arbetsterapeuter Louise Sjögren och Sandra Rosell

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med handskador, frakturer, ledbesvär och övriga problem med händer och fingrar. Vi utformar träningsprogram samt ger ergonomiska råd, behandling och uppföljning. Vid behov tillverkas eller utprovas färdiga ortoser (stödförband) för att ge stöd vid olika problem i händer och fingrar.

 Arbetsterapeut ingår i minnesteamet som vid behov gör demensutredningar och uppföljningar av tidigare demensutredningar. Upplever du eller din anhörig att minnet börjar svikta så hör av dig.

 Vi samarbetar med vårdcentralens övriga verksamheter, sjukhusvården, kommunen, närstående och övriga vårdgivare. Etablerad samverkan finns med Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

Hjälpmedel och bostadsanpassningar får du hjälp med av kommunen. Kommunens arbetsterapeuter når du via kommunens telefonväxel

Vi erbjuder även kurs i ReDo.