Rehabkoordinator, Bra Liv Mariannelund vårdcentralsfilial

Telefon 010-243 89 10

 

Till rehabkoordinator kan du vända dig med eller utan en remiss.

Rehabkoordinatorn är en resurs för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller som är sjukskrivna. Syftet är att underlätta för patienten att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

Rehabkoordinatorn arbetar nära läkare och övriga medarbetare på vårdcentralen, samt samarbetar med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och vid behov även med socialtjänsten. 

Du kan få hjälp med:

  • Stöd och coachning bl.a. i kontakten med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och/eller arbetsgivare.
  • Uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
  • Kartlägga rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på vårdcentral.
  • Initiera tidiga insatser med arbetsgivare/arbetsförmedling i samråd med läkare.   

Rehabkoordinatorn tar inga kontakter med andra utan ditt samtycke. Avsikten är att stödja dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer.

För en bedömning av om din sjukskrivning behöver förlängas ska du kontakta oss i god tid innan.