Tobaksrådgivning, Bra Liv Mariannelund vårdcentralsfilial

Rökning är huvudorsaken till kronisk obstruktiv lungsjukdom och därför är rökstopp det viktigaste du kan göra för att må bättre.

Att få stöd av en tobaksavvänjare är kostnadsfritt.

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.

Läs mer om att sluta röka på 1177 (Extern länk)