Fysioterapin, Bra Liv Mariannelund vårdcentralsfilial

Mottagningen finns på Bra Liv Eksjö vårdcentral

010-243 59 25

Telefontid: måndag-fredag klockan 8:00-17:00

Du kan söka med eller utan remiss.

Till oss kan du vända dig om du vill ha råd och inspiration för att komma igång med fysisk aktivitet. Anpassad träning kan behandla vid sjukdom, skador och smärta men kan även förebygga skador.

Vi kan hjälpa dig att analysera orsaken till dina problem. Tillsammans planerar vi eventuell behandling eller andra åtgärder.

Till oss kan du kan vända dig för exempelvis

  • Smärtor från muskler och leder i rygg, nacke och övriga kroppen
  • Rehabilitering efter skador
  • Stroke och andra neurologiska sjukdomar
  • Huvudvärk, migrän och yrsel
  • Stressrelaterade symtom
  • Andningsrelaterade symtom