Psykosociala teamet, Bra Liv Mariannelund vårdcentral

Primärvården har uppdrag att bedöma och behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos personer över 18 år. Det kan exempelvis handla om ångestproblematik, stress- och krisreaktioner och nedstämdhet. Våra insatser ska vara av korttidskaraktär. Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning.

010-243 72 40 

Telefontid måndag och fredag

Vi samarbetar kring din vård med andra yrkesgrupper på vårdcentralen.

Du får själv ta kontakt för rådgivning och vi ringer då upp dig. Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Om din läkare rekommenderat dig att ta kontakt, uppge gärna det när du ringer.

Vi strävar efter att i möjligaste mån kunna erbjuda direkta råd eller tid för nybesök i samband med telefontiden. Vid besöket görs en bedömning och gemensam överenskommelse om vilken som är den lämpligaste insatsen för dig.

Psykosociala enheten ger korttidsinriktade samtalsbehandlingar vid exempelvis:

  • Depression, lätt till medelsvår
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Ångest, lätt till medelsvår
  • Komplicerade krisreaktioner