Psykosociala teamet, Bra Liv Mariannelund vårdcentralsfilial

Våra mottagningar med psykosociala teamet finns på Bra Liv Kvarnarp vårdcentralsfilial.

010-243 59 25 

Telefontid: måndag-fredag 8-17

Du behöver ingen remiss för att komma till oss.

 

I primärvården kan vi bedöma och behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos personer över 18 år. Det kan exempelvis handla om ångestproblematik, stress- och krisreaktioner eller nedstämdhet.

Vid besöket görs en bedömning och gemensam överenskommelse om vilken som är den lämpligaste insatsen för dig. Vi samarbetar kring din vård med andra yrkesgrupper på vårdcentralen.

Psykosociala enheten ger korttidsinriktade samtalsbehandlingar vid exempelvis

  • Depression - lätt till medelsvår
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Ångest - lätt till medelsvår
  • Komplicerade krisreaktioner

(Akuta ärenden hänvisas till psykiatriska klinikens akutmottagning)