Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Mariannelund vårdcentralsfilial

010-243 89 10

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.