Diabetesmottagningen, Bra Liv Mariannelund vårdcentralsfilial

010-243 89 10
Telefontid måndag-torsdagklockan 8:00-16:00

På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel. Du som har diabetes kan få stöd och hjälp från vår fotterapeut.