Vaccinationsmottagningen, Bra Liv Landsbro vårdcentral

Du kan kontakta oss när du vill ha råd och information angående vaccination inför utlandsresan. Det gäller också frågor kring andra vaccinationer.

010-243 25 10

Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00.

Du kan också kontakta oss via e-tjänster 1177.se eller appen Bra Liv nära.