Psykosociala teamet, Bra Liv Landsbro vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, sömnproblem, nedstämdhet och ångestproblematik som bidrar till psykisk ohälsa. Vi kan även informera om samhällsresurser och hjälpa till med myndighetskontakter om det behövs.

010-243 20 22

Telefontid måndag och torsdag 8.00–9.00.


Övrig tid går det bra att ringa vårdcentralens huvudnummer för tidsbokning 010-243 25 10. klockan 8.00–17.00