Distriktsläkarmottagningen, Bra liv Landsbro vårdcentral

Distriktsläkaren behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-243 25 10

Dygnet runt.