Distriktsläkarmottagningen, Bra liv Landsbro vårdcentral

Distriktsläkaren behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

Du kan träffa våra läkare digitalt, via telefon eller vid ett fysiskt besök när det krävs.

010-243 25 10

Distanskontakt med läkare sker via appen Bra Liv Nära.

Logga in i appen Bra Liv nära (Extern länk)