Diabetesmottagningen, Bra Liv Landsbro vårdcentral

På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel. Du som har diabetes kan få remiss till fotvårdsterapeuten.

Du är välkommen att kontakta oss via läkarmottagningen på telefonnummer:

010-243 25 10