Astmamottagningen, Bra Liv Landsbro vårdcentral

Vi ger råd om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi och tips om medicinering. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

010-243 25 10

Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00.