Tobaksavvänjningsmottagningen, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral

Vi ger råd och hjälp för att du ska kunna sluta röka.

Att få stöd av en tobaksavvänjare är kostnadsfritt.

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.

Läs mer om att sluta röka på 1177 Vårdguiden (Extern länk)