Balansträning, sjukgymnastiken, Bra Liv Hälsans vårdcentrum

Balansträning förbättrar och bevarar balansen, därmed kan du undvika att du faller i framtiden.

010-242 58 50

Tid

Tisdagar klockan 13.00-14.00

Före träningen

Funktionsbedömning ska vara gjord av sjukgymnast som därefter ordinerar balansträning.

Hur går träningen till?

Balansövningar utförs i gående, stående och sittande. Du måste kunna gå några steg utan hjälpmedel, men du får naturligtvis ta med ditt gånghjälpmedel om du har ett sådant.

Varför balansträning?

Syftet är att du ska lära dig övningar som du kan fortsätta med hemma. Du kommer att få ett hemträningsprogram. Det är viktigt att du under träningsperioden även tränar hemma. 

Målet är att förbättra/bevara balansen och därmed undvika att du faller i framtiden.

Styrka, ork och balans är "färskvara", därför är det viktigt med regelbunden träning.