Psykosociala enheten, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral

Vi utför bedömning av psykisk ohälsa, konsultationer, rådgivning och olika typer av korttidsinriktade psykosociala behandlingar. Första kontakten leder ibland till hänvisning eller remiss till annan verksamhet.

Kontakt

Du behöver ingen remiss till oss utan kan själv boka in ett första bedömningssamtal via vår app Bra Liv nära, vilket innebär ett videolänksamtal upp till 20 minuter. Har du inte möjlighet att använda appen, ring 010-242 58 00, knappval 3, så får du hjälp av sjuksköterska att komma i kontakt med oss.

Bra Liv nära - app

Om oss

På psykosociala enheten arbetar en psykolog och två kuratorer/socionomer, alla med utbildning i KBT samt en arbetsterapeut som arbetar med stress- och utmattningsproblem.

Målgrupp

Vår behandling riktar sig till dig som har lättare till måttliga besvär av depression, ångest, stress, sömn eller befinner dig i kris. Vi arbetar inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen på primärvårdsnivå och tar emot dig som är 18 år och äldre.

Arbetssätt

Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi som brukar förkortas KBT, det är en terapiform som lägger fokus på din nuvarande situation och på vad du kan göra själv för att påverka ditt mående. Inför valet av behandlingsalternativ väger vi samman vår bedömning och dina eventuella önskemål.

Behandlingsalternativ: 

 • Gruppbehandling 
 • KBT-online
 • Psykologisk rådgivning (enstaka videolänkbesök)
 • Kortare samtalsbehandling via videolänk
 • Löpande interaktiva föreläsningar på distans

Föreläsningsserie "Psykisk hälsa i vardagen"

En interaktiv föreläsningsserie om psykisk hälsa i fyra fristående delar. Du som deltagare kommer under föreläsningen att få stanna upp och fundera över hur det vi går igenom kan användas i din egna livssituation. Du kan delta vid en eller flera av föreläsningarna. 

 • Psykisk hälsa – Hur ska jag leva för att främja den? 
  Fokus på centrala livsstilsfaktorer för psykisk hälsa och hälsa i stort. Vi går också igenom vanliga ”onda cirklar” man lätt kan fastna i under påfrestande perioder av livet, och hur man kan ta hand om sig på ett hjälpsamt sätt när man har det svårt.
  Föreläsningsdatum:  12/9, 10/10, 7/11, 5/12
 • Känsloskola
  Vad säger dina känslor dig? En föreläsning om känslor, varför vi har dem och hur vi kan ta hand om svåra känslor som vi ibland fastnar i. Deltagare får under föreläsningen reflektera kring nuvarande strategier, arbeta med hur man kan bli vän med obehag och närma sig svåra situationer på ett mer hjälpsamt sätt.
  Föreläsningsdatum: 19/9, 17/10, 14/11, 12/12
 • Oro och nedstämdhet
  Om oro och nedstämdhet där vi går igenom uppkomsten och utvecklingen av dessa symtom. Vi fokuserar på hur kroppen reagerar vid oro och nedstämdhet och hur man bäst kan ta hand om sig i dessa lägen. Föreläsningen kommer även ta upp vilka behandlingsalternativ som finns och var man kan vända sig för att få behandling.
  Föreläsningsdatum: 19/9, 17/10, 14/11, 12/12
 • Värderingar
  Vad värderar du som viktigt i ditt liv? I vår ofta snabba vardag är det lätt att rusa på utan att reflektera över vad vi lägger vårt engagemang och tid på. I denna föreläsning får deltagare möjlighet att stanna upp och närmare utforska vad som är värdefullt i livet, och i vilken mån man lever utifrån sina värderingar.
  Föreläsningsdatum: 6/9, 4/10, 1/11 och 29/11

Anmälan till någon av föreläsningarna sker till Elisabeth på tel. 010 – 242 58 25.

Mer information, datum och anmälan till föreläsingar inom serien "Psykisk hälsa i vardagen"

KBT-online (behandling via internet)

KBT-online för dig som vill arbeta med ångest, oro, stress, depression eller sömnproblem.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet innebär att du får ta del av ett behandlingsprogram via dator med stöd av behandlare. Du arbetar med ett avsnitt i veckan under 8-10 veckor samt har kontakt med din behandlare 1 gång/vecka via en meddelandefunktion i behandlingsprogrammet. Du gör tillsammans med din behandlare upp en plan inför behandlingen och erbjuds ett uppföljande samtal efter avslutad behandling. Detta behandlingsalternativ kan startas upp direkt efter bedömningssamtalet.

KBT på nätet, 1177 Vårdguiden (Extern länk)

Psykologisk rådgivning

Är du intresserad av att få psykologisk rådgivning vid ett besök? Vid ett besök hos en av våra behandlare kan du få råd om hur du kan hantera de svårigheter du kämpar med.

Inför ditt besök, fundera gärna på följande:

 • Vad är viktigt för dig att få ut av besöket?
 • Vilka är dina mål?

Observera att detta behandlingsalternativ handlar om ett enstaka samtal.

Kortare samtalsbehandling

Vid kortare samtalsbehandling får du träffa en behandlare för ett första bedömningssamtal, då görs en bedömning av vilken insats som passar bäst för dig. Behandlingen inleds med en gemensam kartläggning av dina svårigheter och en plan görs för hur du ska arbeta med dem.

Planen kan se olika ut, men ett vanligt upplägg är att träffas vid 6-8 tillfällen cirka varannan vecka. Mellan varje besök arbetar du stegvis med förändring utifrån vad ni kommit överens om. Varje samtal är upp till 45 minuter. Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi.

Om något svårt har inträffat i ditt liv kan samtalskontakten se något annorlunda ut, den inriktas mer på krisen, att finna en väg framåt och att åter få tillgång till dina styrkor och resurser.

Till detta behandlingsalternativ är det vanligen en viss väntetid.