Distriktssköterskemottagningen, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral

Vi ger dig råd och hjälp när det gäller din egen eller anhörigas hälsa och vård, antingen via telefon eller vid besök på mottagningen.

010-242 58 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00.

Mottagning

Vi har tidsbokad mottagning måndag-fredag.

Vi har även

  • Infektionsmottagning - Vid lättare infektioner, som exempelvis urinvägsinfektioner, halsont eller om du har en vaxpropp är det inte säkert att du behöver träffa en läkare. Du kan istället få hjälp på vår tidsbeställda mottagning för infektioner.
    - OBS! Gäller inte barn under 7 år, inte heller kvinnor under 15 år med urinvägsbesvär.
  • Demensutredning - Utredning av misstänkt demenssjukdom i samarbete med läkare.
  • Inkontinenssjuksköterska - Inkontinenssjuksköterskan gör utredning, provar ut hjälpmedel och ger dig råd vid problem med inkontinens.
  • Sårmottagning - Hos oss kan du få behandling för svårläkta sår av specialutbildad personal.