Astmamottagningen, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010-242 58 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Astma-/KOL-skola

I vår astma-/KOL-skola får du lära dig hur du kan hantera din astma och kroniska obstruktiva lungsjukdom (KOL). Du får råd och tips kring medicineringen.