Astmamottagningen, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010-242 58 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00