Psykosociala enheten, Bra Liv Gislaved vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att din livskvalitet ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, lätt till medelsvår nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa. Vi kan erbjuda rådgivning och krissamtal, lösningsfokuserade samtal, motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). All samtalsbehandling är korttidsinriktad. Mottagningen finns på Bra Liv Anderstorp vårdcentralsfilial.

Kurator

Telefon 010-244 21 25

Telefontid måndag- fredag 8.00-16.30.