Arbetsterapin, Gislaveds vårdcentral

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-244 21 40

Telefontid:

Onsdag 08:00-09:00

Torsdag: 09:00-09:45

Fredag: 08:00-09:00