Arbetsterapin, Gislaveds vårdcentral

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-244 21 40

Telefontid måndag-fredag 8-16