ReDO, arbetsterapin Bra Liv Tranås vårdcentral

ReDO – Aktivitetsbalans Att ha aktivitetsbalans innebär att du har en tillfredsställande variation mellan olika vardagliga aktiviteter samt att mängden aktiviteter upplevs hanterbar.

ReDO-metoden är ett behandlingsprogram utarbetat för personer med stressrelaterad ohälsa.
Programmet är en gruppbaserad behandling med syfte att hitta en mer hälsosam och hanterlig balans i vardagen, ledd av arbetsterapeut. Du får tillgång till kunskap och redskap för att själv analysera din situation och för att skapa en hållbar förändring.

Centrala teman i ReDO är sambandet mellan aktivitet och hälsa, hälsofrämjande aktiviteter samt tid och aktivitet.

Programmet pågår under 10 veckor med två möten i veckan och hemuppgifter däremellan. Man kan ansöka om förebyggande sjukskrivning för att kunna delta.

Är du intresserad av att delta, kontakta vårdcentralens arbetsterapeuter 010-243 96 20.