Livshjulet - stressbehandling, Bra Liv Tranås vårdcentral

Många människor upplever idag psykisk ohälsa, stress, oro och ångest. Därför har vi på Tranås vårdcentral tagit fram en gruppbehandling som riktar sig till dig med, eller som ligger i riskzonen för, stressrelaterad problematik.

Behandlingen består av sex föreläsningstillfällen där du kommer överens med din behandlare om vilka som kan vara lämpliga för just dig. Ofta kan det vara bra att delta på samtliga föreläsningar för att få en helhet.

Föreläsningstillfällena är uppbyggda som ett hjul där du som patient kan hoppa in när som helst i föreläsningsserien. Du måste alltså inte ta dem i en särskild ordning och det är bra om du börjar så snart du kan.

Innehåll 

Vid varje tillfälle kommer du att få en föreläsning som syftar till att du ska få en ökad kunskap om det aktuella problemet, hur och varför det uppstår, vad det är som vidmakthåller problematiken och vad man själv kan göra åt det. Eftersom föreläsningarna sker i grupp så kommer vi av förklarliga skäl inte att diskutera enskilda patientärenden.

Stress

En föreläsning om vad stress egentligen är, hur det påverkar oss fysiologiskt och mentalt, vad som orsakar stress och vad vi själva kan göra för att få mindre stress i våra liv. Vad långvarig stress kan medföra i ett längre perspektiv och vilka varningssignaler du bör vara uppmärksam på.

Ångest, oro och depression

En föreläsning som förklarar vad depression och ångest är, hur det uppstår, varför det många gånger ur ett evolutionärt perspektiv är bra, olika varningssignaler att vara uppmärksam på, hur det kan behandlas och vad du själv kan göra åt det.

Fysisk träning och psykisk hälsa - en hjärna i rörelse

Här kommer du att få kunskap om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa. Hur och varför fysisk aktivitet påverkar hjärnan positivt. Konkreta tips på hur du ska röra på dig för att få de positiva effekterna. 

Sömn och sömnproblem

Konsten att sova gott. Vad händer när du sover och vad händer om du inte sover? Hur påverkar sömnen din hälsa? Hur förändras sömnen genom livet? Det finns ett antal faktorer som påverkar hur bra du sover. Vilka är då dessa, vad och hur kan du själv påverka? En föreläsning om sovandets psykologi.

                                                                

Smärta och smärtfysiologi

En föreläsning om hur vi kan förhålla oss till smärta. Det kan vara svårt att förstå sig på hur smärt och värk fungerar i kroppen. När vi får en fotledsstukning förstår vi att det gör ont där. Men varför gör det ont på platser som vi inte har skadat eller när skadan har läkt? Vid denna föreläsning vill vi ge en ökad kunskap kring smärta och varför kroppen reagerar som den gör.

Att leva ett värderat liv (livskompassen – ACT)

Vem styr i ditt liv egentligen? Vad är det som driver dig och hur gör du för att livet: fritid, familj och arbete, ska kännas meningsfullt? Vad är det som du kan påverka i ditt liv och hur skall du förhålla dig till det som du inte kan påverka? För att kunna göra detta och därmed kunna leva ett mer meningsfullt liv så är det viktigt att få koll på sina värderingar och genom att agera utifrån sin värderade riktning. Här kommer du att få börja ett arbete med att hitta din egen livskompass.

 

 

För att delta i "Livshjulet" kontaktar du oss på Bra Liv Tranås vårdcentral.