Besöka Bra Liv Tranås vårdcentral

Du är alltid välkommen till Bra Liv Tranås vårdcentral. Våra öppettider är 08:00 - 17:00.

Vårdcentralen består av distriktsläkarmottagningen dit både akuta och tidsbokade patienter är välkomna, enklast når du oss på telefon 010 - 24 396 01.

Vi har också en rehabenhet som har arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabkoordinator samt ett psykosocialt team. Här finns också både akuta och tidsbokade tider, du når rehabenheten på telefon 010 - 24 396 20. Det finns också tider utlagda på Bra Liv Nära.