Astmamottagningen, Bra Liv Tranås vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010-243 96 01

Tidsbeställning och rådgivning måndag - fredag 8-17