Psykosociala mottagningen, Bra Liv Bodafors vårdcentral

Mottagningen arbetar med psykosociala bedömningar, rådgivning och samtalsbehandling vid psykisk ohälsa, som inte kräver specialistpsykiatri.

För att komma i kontakt med psykosociala mottagningen ringer du först till vårdcentralen på telefonnummer

010-243 37 00

Självservice på Bra Liv Bodafors vårdcentral, 1177 (Extern länk)