Ledning och administrativa ärenden, Bra Liv Bodafors vårdcentral

Ledning

Tf. verksamhetschef
Pernilla Ivarsson
Telefon 010-243 37 22

Medicinskt ansvarig
Fredrik Ottosson