Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Bodafors vårdcentral

Distriktsläkaren behandlar lättare skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-243 37 00

Dygnet runt

Mottagningstid

Måndag–fredag kl 8.00–17.00.
Självservice på Bra Liv Bodafors vårdcentral, 1177 (Extern länk)