Diabetesmottagningen, Bra Liv Bodafors vårdcentral

Vi ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

010-243 37 25

Telefontid måndagar och onsdagar 8.00–16.30.
Självservice på Bra Liv Bodafors vårdcentral, 1177 (Extern länk)