Astmamottagningen, Bra Liv Bodafors vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi kontrollerar även din lungfunktion. Hos astmasjuksköterskan får du lära dig hur du kan hantera din astma eller KOL-sjukdom. Du får råd och tips kring medicinering. Astmasköterskan kallar dig för årliga kontroller.

010-243 37 00

Telefontid måndag-fredag 8.00–17.00.
Självservice på Bra Liv Bodafors vårdcentral, 1177 (Extern länk)