Nyheter från Bra Liv Bankeryd vårdcentral

Covidvaccin våren 2024

Alla som är 80 år eller äldre samt alla som är 65 år eller äldre och har dagliga omsorgsinsatser från hemtjänst, hemsjukvård eller motsvarande erbjuds under april en vårdos av covidvaccin.