Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Bankeryd vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

Telefon 010-242 38 00

måndag-fredag 8.00-17.00

Distriktsläkare

Martin Lägervik
Lizen Rosberg
Karolina Järhult
Anna Hellmont
Paula Dos Santos Valadares
Charlotte Arvidsson

ST-läkare

Somer Odicho
Oliver Göthberg
Lirim Bilibani