Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Bankeryd vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-242 38 00

Dygnet runt 

Mottagning

Måndag-fredag 8.00-17.00

Distriktsläkare

Martin Lägervik
Lizen Rosberg
Karolina Järhult
Erik Hurme Lundin
Paula Dos Santos Valadares

ST-läkare

Somer Odicho
Anna Hellmont
Oliver Göthberg
William Sundell