Astmamottagningen, Bra Liv Bankeryd vårdcentral

Vi ger råd om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi och tips om medicinering. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

010-242 38 00

På vår Astmaskola lär vi dig hur du kan hantera din astma. Du får råd och tips kring medicinering.