Arbetsterapin, Bra Liv Bankeryd vårdcentral

Hos oss hjälper vi dig att hantera dina vardagliga aktiviteter genom förebyggande och rehabiliterande insatser för att främja aktivitet och hälsa. Välkommen att söka till oss med eller utan remiss!

Arbetsterapeutens ansvarsområde är relaterat till alla de vardagliga aktiviteter som människor gör, men också till de aktiviteter som av olika anledningar är svåra att utföra. Vi ser till den totala vardagen, det vill säga egenvård, att sköta hem och familj, arbete/studier samt rekreation och vila. Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilket stöd eller rehabilitering du behöver för att hitta en hållbar hälsa över tid.

Rehabilitering innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.

Du kan höra av dig till oss vid:

  • Besvär från dina händer som påverkar din vardag (handrehabilitering)
  • Stress som påverkar din vardag
  • Svårigheter att strukturera din vardag (koncentrera dig, planera, komma igång och avsluta aktiviteter etc).
  • Smärta som påverkar din vardag
  • Svårigheter att klara dina vardagliga aktiviteter efter sjukdom eller skada exempelvis efter din stroke.
  • Svårigheter med minnet som påverkar din vardag
  • Hälsofrämjande åtgärder i din vardag exempelvis riktade mot ergonomi och levnadsvanor.

Gruppbehandling/undervisning

  • ReDO-kurs (tidigare kallad vardagsrevidering)
  • Artrosskola

Bedömning gällande bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel sköts av kommunens hälso- och sjukvård.

Telefonnummer: 010-242 38 22

Tillgänglig måndag-fredag.
Tala in namn, telefonnummer och ett meddelande om du vill, så ringer vi upp så snart vi kan.

 

Alternativt E-tjänster, Bra Liv Bankeryd vårdcentral 1177 (Extern länk)