Rehabkoordinator - Bra Liv Vråen vårdcentral

Rehabkoordinator Johanna Skoogh.

Som rehabkoordinator är jag en resurs på vårdcentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna, i syfte att underlätta för patienten att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

Jag arbetar nära din läkare och övrig personal på vårdcentralen.

Jag samarbetar med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och vid behov även med Socialtjänsten. 

För dig som patient kan jag:

  • vara ett stöd och coacha dig bl.a. i kontakten med Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen och/eller arbetsgivare.
  • vid behov ha kartläggande rehabmöte/telefonsamtal med dig för att bl.a. följa upp din sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
  • kartlägga ditt rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på din vårdcentral.
  • initiera tidiga insatser med arbetsgivare/arbetsförmedling i samråd med din läkare och efter samtycke från dig.   

Som rehabkoordinator tar jag inga kontakter med andra utan ditt samtycke. Avsikten är att stödja dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer.

För en bedömning av om din sjukskrivning behöver förlängas ska du kontakta oss i god tid innan. Du ringer då i första hand till våra rådgivningssköterskor för bokning av läkarbesök: telefon 010-244 30 15

Kontakta mig gärna om du har frågor kring din sjukskrivning och/eller din rehabilitering, 010-244 83 44