Tobakshjälpen, Bra Liv Vråen vårdcentral

Vill du ha hjälp med att sluta röka och snusa? Du kan få hjälp med råd och stöd av oss.

Att få stöd av en tobaksavvänjare är kostnadsfritt.

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.

Läs mer om att sluta röka på 1177 Vårdguiden (Extern länk)