Fysioterapin, Vråens vårdcentral

Vi erbjuder undersökning, rådgivning och bedömning av besvär och smärttillstånd från muskulatur, leder och nervsystemet.

På grund av vakanser har vi för närvarande långa väntetider.

Vid önskemål  om kontakt med fysioterapeut,
ring distriktsläkarmottagningen på telefon  010 -244 30 15 
eller vänd dig till en privat sjukgymnast, (de som har avtal med regionen).

Du kan kontakta oss exempel vid

  • Smärtor från muskler och leder i rygg, nacke och
    övriga kroppen
  • Försämrad gångförmåga
  • Rehabilitering efter skador
  • Stroke och andra neurologiska sjukdomar
  • Huvudvärk, migrän och yrsel
  • Stressrelaterade symtom
  • Andningsrelaterade symtom