Psykosociala enheten, Bra Liv Vråen vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet och ångestproblematik som bidrar till psykisk ohälsa.

010-244 31 10

Alla människor kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa och för den behöva professionell hjälp.

Följande information riktar sig till personer som fyllt 18 år. Är du under 18 år är du istället välkommen att kontakta En väg in via 1177 (Extern länk)e-tjänster  (Extern länk) eller på telefonnummer 010-241 10 30. 

Psykosociala enheten ger korttidsinriktade samtalsbehandlingar vid:
·         depression
·         ångest
·         krisreaktioner
·         psykosomatiska tillstånd
·         stressrelaterade tillstånd

Vi kan erbjuda

·         KBT (kognitiv beteendeterapi)
·         KBT via internet (Ikbt) KBT via internet, 1177 e-tjänster (Extern länk)
·         Rådgivning
·         Stödsamtal
·         Gruppbehandling
·         Videosamtal

Vill du komma i kontakt med oss ring 010- 244 31 10