Psykosociala enheten, Bra Liv Vråen vårdcentral

Behöver du någon att tala med? Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar.

010-244 31 10

För kontakt med kurator.

  • Vi ger rådgivning och samtalsbehandling vid psykisk ohälsa.
  • Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet eller ångestproblematik.