Digitalt besök till vården via telefon,

Många av våra kontakter med hälso- och sjukvården behöver inte vara fysiska, utan kan ske på distans.

 

  • Digitala tjänster via telefon, app, e-tjänst eller chatt kostar 100 kronor för de distanskontakter som ger en kvalificerad medicinsk bedömning
    Vanlig rådgivningssamtal via 1177 är avgiftsfria.
  • Det innebär bland annat att distanskontakt via vår app Bra Liv nära nu sänkts från 250 kr till 100 kr. Samma patientavgift gäller även för andra former av distanskontakter som leder till en kvalificerad medicinsk bedömning om till exempel beslut om behandling, ytterligare utredning eller utvärdering av läkemedel.
  • Nyhetsartikel, rjl.se: Kvalificerad distanskontakt med sjukvården får egen avgift