Medicinsk fotvård, Bra Liv Vråen vårdcentral

010-244 30 15

Vi erbjuder medicinsk fotvård till patienter med kroniska sjukdomar som t.ex.
diabetes, reumatism och psoriasis. Du behöver remiss av läkare.