Medicinsk fotvård, Vråens vårdcentral

Vi erbjuder medicinsk fotvård till patienter med kroniska sjukdomar som t.ex. diabetes, reumatism och psoriasis på remiss av läkare.