Distriktssköterskemottagningen, Bra Liv Vråen vårdcentral

Distriktssköterskan ger råd och hjälp när det gäller din egen eller anhörigas hälsa och vård. Antingen via telefon eller vid besök på vårdcentralen.

010-244 31 50

Tidsbeställning och rådgivning måndag-fredag 7.30–11.45.

Tidsbokad mottagning

Hos sjuksköterskan kan du bland annat få hjälp med blodtryckskontroll, såromläggning, suturtagning och vaccination. Du kan också få information om livsstilsrelaterade frågor.