Diabetesmottagningen, Bra Liv Vråen vårdcentral

Vi ger dig råd och och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

010-244 83 88

Målsättningen med diabetesvården är att du ska

  • lära dig hantera och förstå sambanden som påverkar din sjukdom
  • få ett liv med hög livskvalitet
  • förebygga komplikationer