Astma- och KOL-mottagningen, Bra Liv Vråen vårdcentral

Astma- och KOL-mottagningen är till för dig som har astma eller KOL. Du kommer till mottagningen via en remiss från läkaren.

  • Målet med mottagningen är att du ska få en god kunskap om din sjukdom och nå en behandling där du är så symtomfri som möjligt. Du kommer att lära dig grunderna om astma och KOL och om hur din medicin fungerar. 
  • Inledningsvis träffas vi ett par gånger där du kommer att få genomföra en lungfunktionstest (spirometri) samt samtala kring din sjukdom.
  • När vi nått en bra behandling kommer vi att ha kontakt varje år för att följa upp behandling och eventuellt göra medicinjustering.
  • Studier har visat att astma- och KOL-mottagningar ökar patientens kunskap och förståelse för sin sjukdom och behandling. Därför ser man att patienter som besöker astma- och KOL-mottagning regelbundet mår bättre.