Sjuksköterskebaserad infektionsmottagning, Bra Liv Väster vårdcentral

Vid lättare infektioner, som halsont och urinvägsinfektioner är det inte säkert att du behöver träffa en läkare. Du kan istället få hjälp på vår tidsbeställda mottagning för infektioner, där du får en första bedömning av en sjuksköterska.

010-244 15 00

Telefontid måndag-fredag 7-16