Tobaksavvänjning, Väster vårdcentral

010-244 89 16 

Boka via vår reception till mottagnings/astmasjuksköterska. 

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Ladda ner appen för att boka din tid.

Stöd att sluta röka och snusa

Vi hjälper till när du vill sluta röka. Vår astmasjuksköterska har särskild utbildning för att kunna hjälpa dig som vill sluta snusa eller röka. Det är gratis med tobaksavvänjning.