Tobaksrådgivning, Bra Liv Väster vårdcentral

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Ladda ner appen för att boka din tid.

Att få stöd av en tobaksavvänjare är kostnadsfritt.

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill. 

Läs mer om att sluta röka på 1177 (Extern länk)