Psykosociala teamet, Väster vårdcentral

Någon att tala med? Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar.

010-244 82 30

Kurator
Vasiliki Zouridis

Vi ger rådgivning och samtalsbehandling vid psykisk ohälsa. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet eller ångestproblematik.