Psykosociala teamet, Bra Liv Väster vårdcentral

Psykosociala enheten arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Det krävs inte någon remiss för att söka till oss, men du ska vara listad på Bra Liv Väster vårdcentral. Vi tar emot personer från 18 års ålder och uppåt

010-244 15 60

Psykosociala enheten ger korttidsinriktade samtalsbehandlingar, exempelvis vid:

  • Depression lätt till medelsvår
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Ångest lätt till medelsvår
  • Krisreaktioner

När du ringer någon av oss på psykosociala enheten, ber vi dig att kort berätta om dina besvär och orsaken till att du söker oss.

Vi kan erbjuda

  • KBT (kognitiv beteendeterapi)
  • KBT via internet
  • Rådgivning
  • Stödsamtal
  • Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning.

KBT via internet, 1177 (Extern länk)

KBT via internet för dig som är ung, 1177 (Extern länk)