Psykosociala teamet, Väster vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar.

  • Vi kan erbjuda KBT (kognitiv beteendeterapi), KBT via internet, rådgivning och krissamtal. All samtalsbehandling är korttidsinriktad.
  • Det kan handla om kriser, lätt till medelsvår nedstämdhet och ångestproblematik som inte är av psykiatrisk karaktär.
  • Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning.
  • Du behöver ingen remiss för att komma i kontakt med oss.
  • Psykosociala teamet vänder sig till personer över 18 år.

Psykosociala teamet: 

Telefon 
010-244 82 02, måndag, 12.30–13 

010-244 82 04, tisdag 8–8.30

010-244 82 02, onsdag, 8–8.30     

010-244 82 02, torsdag, 12.30–13

010-244 82 04, fredag, 8–8.30   

 

Telefon 010-244 82 03
Mindfulness, måndag och onsdag 8-8.30   

 

När du ringer någon av oss på psykosociala enheten, ber vi dig kort berätta om dina besvär och orsaken till att du söker oss.

Psykosociala enheten ger korttidsinriktade samtalsbehandlingar, exempelvis vid:

  • Depression lätt till medelsvår
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Ångest lätt till medelsvår
  • Krisreaktioner

KBT via internet
Vi kan erbjuda KBT online vid problem med ångest, oro, depression, stress eller sömnproblem.

Det är en internetbaserad behandling, vilket innebär att du som patient får ta del av ditt behandlingsmaterial via datorn med stöd av en behandlande kurator eller psykolog.

Internetbehandling är en effektiv behandlingsmetod som fungerar för många i behov av hjälp. En individuell bedömning görs om metoden är lämplig för dig.

Läs mer om KBT via internet på 
www.1177.se/Jonkopings-lan eller via appen Bra Liv nära