Distriktssköterskemottagningen, Väster vårdcentral

010-244 89 16

Väster vårdcentral med Bredaryd och Forsheda
filialmottagning

Telefontid: Måndag–fredag 7.00– 9.45

Distriktssköterska
Anna Edqvist
Inger Gustavsson
Katarina Göthberg
Katarina Ljungkvist
Leila Karlsson
Elisabeth Gulldén

Vi ger dig råd och hjälp när det gäller din egen eller anhörigas hälsa och vård, antingen via telefon eller vid besök på mottagningen.

Vi har även

  • Infektionsmottagning - Vid lättare infektioner, som exempelvis urinvägsinfektioner eller halsont  är det inte säkert att du behöver träffa en läkare. Du kan istället få hjälp på vår tidsbeställda mottagning för infektioner.
    - OBS! Gäller inte barn under 7 år, inte heller kvinnor under 15 år med urinvägsbesvär.
  • Demensutredning - Utredning av misstänkt demenssjukdom i samarbete med läkare.
  • Inkontinenssjuksköterska - Inkontinenssjuksköterskan gör utredning, provar ut hjälpmedel och ger dig råd vid problem med inkontinens.
  • Sårmottagning - Hos oss kan du få behandling för svårläkta sår av specialutbildad personal.
  • Tobakavvänjning. Vi hjälper till när du vill sluta röka eller snusa. Vår astmasjuksköterska har särskild utbildning för att kunna hjälpa dig. Det är gratis med tobaksavvänjning.
  • Hälsosamtal där vi gör hälsokurva och går igenom livsstilsrelaterade frågor.
  • Blodtryckskontroll
  • Suturtagning.