Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Väster vårdcentral

Läkaren behandlar sjukdomar och lättare skador som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

Läkarteam nås via mottagningssjuksköterska
010-244 15 00

Om du inte vet vem din läkare är, kan du höra av dig till receptionen, telefon 010-244 82 30.

  • Team 9 a – Clarinda Larsson
  • Team 9 b – Vakant
  • Team 10 – Al Khalsi Alia
  • Team 11 – Raducu Cornea
  • Team 12 a – Joakim Jonsson
  • Team 12 b – Fatema Aljalabi
  • Team 14 – Vakant
  • Team 15 – Anna-Maria Bramgren
  • Team 16 – Ileana Stefan
  • Team 18 – Sergej Ignatov