Diabetesmottagning, Bra Liv Väster vårdcentral

På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

010-244 15 17

Telefontid: måndag-fredag 7-9.45