Diabetesmottagning, Bra Liv Väster vårdcentral

010-244 15 17
Telefontid måndag-fredag klockan 7:00-9:45

På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.