Diabetessköterskan, Väster vårdcentral

På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

010-244 89 16

Telefontid: måndag - fredag 7 - 9.45