Arbetsterapin, Väster vårdcentral

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-244 82 80

För rådfrågan eller kontakt: 
vardagar 8.30–9.00

Arbetsterapeut
Frida Fridsäll

Cecilia Karlsson

Till oss kan du vända dig med eller utan en remiss.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med:

  •  Handskador, frakturer, ledbesvär och övriga problem med händer och fingrar. Träningsprogram, ergonomiska råd, behandling och uppföljning. Vid behov tillverkas eller provas färdiga ortoser (stödförband) ut, för att ge stöd vid olika problem i händer och fingrar. 
  • Arbetsterapeut ingår i minnesteamet som vid behov gör demensutredningar och uppföljningar av tidigare demensutredningar. Upplever du eller din anhörig att ditt minne börjar svikta så hör av dig. 
  • Vardagsrevidering -  Ny struktur på vardagen.
    En hjälp vid stressrelaterad ohälsa.
    Grundtanken är att omstrukturering av livsstil och aktivitetsmönster i vardagen kan leda till en mer hälsosam och hanterlig balans mellan vardagens olika sysslor.