Psykosociala teamet, Bra Liv Norrahammar vårdcentral

Vi vänder oss till dig som har besvär med nedstämdhet, ångest, stress, sömnproblem eller befinner dig i kris.

010-242 99 10

Vid behov av direktkontakt med vårdcentralen ring 010-242 39 00

Vi erbjuder bedömning, individuell behandling, gruppbehandling, internetbehandling, rådgivning, krissamtal samt screening vid misstanke om till exempel ADHD. Samtalsbehandlingen kan erbjudas utifrån ett flertal behandlingsinriktningar och är korttidsinriktad. 

Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning på telefon 010-242 30 10.

Välkommen att ta kontakt med oss på telefon, se nummer ovan. Du kan även boka ett första besök på 1177.

Stöd och behandling på nätet (1177.se) (Extern länk)