Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Norrahammar vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-242 39 00

Dygnet runt

Mottagning

Måndag-fredag 8.00-17.00

Distriktsläkare

Axel Petersson
Marta Wicik
Sara Fredriksson
Madelene Ljungars
Ingrid Wulcan
Emelie Lind
Liidia Busina

Specialist i geriatrik

Daniel Gustafsson

ST-läkare

Åsa Backstig
Ola Bergström
Johanna Lindgren

AT-läkare

Nerari Oraha