Distriktsläkarmottagningen, Norrahammars vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-242 39 00

Dygnet runt

Mottagning

Måndag-fredag 8.00-17.00

Distriktsläkare

Axel Petersson
Marta Wicik
Sara Fredriksson
Madelene Ljungars
Maria Birgerheim

Specialist i geriatrik
Daniel Gustafsson

ST-läkare
Emelie Lind
Samuel Nordquist
Ingrid Wulcan
Åsa Backstig

AT-läkare
Jonas Lysholm